Styrk maritim utdanning!

Publisert 18. October, 2012

En styrket maritim utdanning må til for å dekke kompetansetilførselen som er nødvendig i maritim næring fremover.

Forslaget om å styrke maritim utdanning tar utgangspunkt i uttalelsen til sjøfartsdirektør Olav Akselsen under Sjøsikkerhetskonferansen 27.09.12 hvor han gav stryk karakter til norsk maritim utdanning. “Dersom kvaliteten på norsk maritim utdanning er for dårlig, vil dette også svekke omdømme til Norge som en kvalitetsnasjon innen shipping”, sa sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Forslagsstillerne deler sjøfartsdirektørens bekymring og ønsker at det nå tas tak i å heve ambisjonsnivået for norsk maritim utdanning. De henviser blant annet til MARUT rapporten som ble lagt frem for 2 år siden som diskuterte skolestrukturen i maritim næring.

Representantene som fremmer forslaget er: Arve Kambe, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe, Elisabeth Røbekk Nørve og Ine Eriksen Søreide.

 

Du kan lese hele forslaget her:  121003 Representantforslag om en styrket maritim utdanning (2012-2013)