Skipsmeglerforening runder 70 år i år

Publisert 11. March, 2018

Den 4. juni i år runder Haugesund Skipsmeglerforening 70 år. Før den tid skal det avholdes årsmøter i Haugesund både for lokalforeningen og Norsk Skipsmeglerforbund.

Jan Lothe t.v. Her sammen med Petter Andrup som var president i Norsk Skipsmeglerforbund inntil 2016 da Jan Lothe overtok.

– Vi har vårt eget årsmøte den 19. april. Deretter følger årsmøtet for den nasjonale interesseforeningen vår den 5. mai. Dette blir som en konferanse å regne, sier Jan Lothe som både er leder for Haugesund Skipsmeglerforening og president i Norsk Skipsmeglerforbund. Han håper på mellom 80 og 100 deltakere når Norsk Skipmeglerforbund møtes i Haugesund.

Grunnen til at forbundet har lagt årsmøtet sitt i 2018 til Haugesund, er nettopp 70-års jubileet.

Haugesund Skipsmeglerforening ble stiftet den 4. juni 1948 med formål “å knytte Haugesunds skibsmeglere sammen til varetagelse av felles interesser” som det heter i lovene vedtatt på den konstituerende generalforsamlingen.

Skipsmegler John M. Hauge ble valgt som Haugesund Skipsmeklerforening sin første formann i 1948. Med seg i styret fikk han Odd Nordlie og Øistein Torgersen. Jan Sundfør ble vara. Alle disse drev egne skipsmeklerforetak.

Av de lokale skipsmeglerforetak fra 1948 som fortsatt eksisterer, var kun R. G. Hagland representert på den konstituerende generalforsamlingen. For R. G. Hagland møtte Einar Nyman. I dag har Haugesund Skipsmeglerforening ti innmeldte foretak.

(Tekst og foto SMe)