Shipping er for unge kvinner

Publisert 26. November, 2014

Sonja Østensjø. Foto: Øyvind Sætre

Sonja Østensjø. Foto: Øyvind Sætre

Sonja Østensjø er tilbake i Haugesund etter åtte år som megler hos Fearnley Offshore Supply i Oslo. Hun føler seg velkommen.

– Jeg opplever skipsfartsnæringen som inkluderende, sier hun. – Slik var det i Oslo, og slik er det i Haugesund. I jobbsammenheng er forskjellen mellom Oslo og Haugesund for min del at jeg i Østensjø Rederi kun har interessene til ett rederi å ta vare på, mens jeg hos Fearnleys ivaretok interessene til rundt femten offshorerederier. Jeg har for øvrig alltid tatt det som en selvfølge at kvinner har en lik plass som menn i alle sammenhenger.

Sonja Østensjø er befrakter i Østensjø Rederi. Hun begynte i faren, Johannes Østensjø d.y., sitt rederi i mai i år. Befraktningsavdelingen har fire medarbeidere og ledes av Hilde Svendsen. Sonja Østensjø sitt primærfokus ligger på spot-markedet. Østensjø Rederi har et forsyningsskip og fire taubåter i dette markedet.

– Har shipping alltid vært hvor du skulle? – På ingen måte, smiler Sonja. – Jeg tok en bachelorgrad på BI i markedsføring og ledelse og visste ikke helt hva jeg ville gjøre videre. Men så ble det altså maritim næring. Jeg har opparbeidet meg et godt nettverk i offshore shipping og gleder meg til å utvikle dette videre. – Blir det andre oppgaver i Østensjø Rederi senere? – Det kan det sikkert bli, men det vet jeg lite om i dag.