Seminar om sokkelaktivitet – skatt, avgift og rapportering

Publisert 22. September, 2014

Advokat Gudrun Søreng i PwC.

Advokat Gudrun Søreng i PwC.

20 medlemmer av Maritimt Forum har meldt seg på, men det er plass noen flere. Derfor utsettes påmeldingsfristen til den 19. november:

Selskaper med et internasjonalt fokus må forholde seg til en rekke komplekse regelsett når det gjelder skatter og avgifter. Advokatfirmaet PwC arrangerer seminar sammen med Maritimt Forum.

– Korte og lange oppdrag på ulike sokler, mange nasjonaliteter om bord og fartøy under ulike flagg, gjør at en må forholde seg til flere lands lovgivning på samme tid. Seminaret tar sikte på å gi en innføring i skatte- og avgiftsmessig håndtering av oppdrag i utlandet, sier advokat Gudrun Søreng i PwC. Sammen med advokat og partner Elin Sarai blir hun foredragsholder på seminaret.

Seminaret vil søke å gi svar på blant annet disse spørsmålene:

– Når blir selskapet skattepliktig i utlandet?

– Hvordan unngå dobbeltbeskatning?

– Når blir de ansatte skattepliktig i utlandet?

– Hva skjer med skatteplikt til Norge og eventuelt annen hjemstat?

– Hva skjer med ansattes medlemskap i folketrygden?

– Hva med selvangivelsesplikter og andre innberetningsplikter?

Utfordringer og muligheter knyttet til A-ordning fra 2015 blir også tatt opp. – Målgruppen for seminaret er alle som befatter seg med norsk og utenlandsk arbeidskraft, herunder økonomi- og lønnsansvarlige, HR-medarbeidere, økonomisjefer/CFO samt kontraktsforhandlere med behov for å vite om kostnadseksponering ved oppdrag over landegrensene, sier Gudrun Søreng.

Tid: Onsdag 26. november 11.00 til 16.00 (seminaret begynner med registrering og lunsj 11.00 til 12.00).

Sted: Maritimt Forum og Haugesund Rederiforening – Rederiforeningens lokaler i Møllerveien 6

Seminaravgift: 1.000 kroner per deltaker

Påmelding: Innen 19. november til gudrun.soreng@no.pwc.com eller på tlf. 952 60 635