Reagerer på at offshorekrisen avblåses

Publisert 31. August, 2018

Adm. dir. Johan Rokstad i Edda Accommodation har sett seg lei på at mange nå tegner et rosenrødt bilde av offshore etter år med krise. – Det er fortsatt beintøft for mange, sier han.

Johan Rokstad. Foto Øyvind Sætre/Østensjø Rederi

Johan Rokstad sitter i nye kontorer i Edda Accommodation etter at hotellskipsvirksomheten i Østensjø-systemet er skilt ut som eget virksomhetsområde. Han er som alltid smilende og optimistisk, men har et klokkeklart budskap.

– Jeg mener media tegner et for rosenrødt bilde av situasjonen i næringen vår. Oljeselskapene tjener nå mye penger, men de skviser leverandørene sine. Innenfor flere offshore servicefartøysegmenter er ratene lavere enn på lenge. Enkelte rederier vakler på kanten av stupet. Dette er ikke bærekraftig, sier Rokstad.

Han understreker at olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er bygget opp på grunnlag av den maritime næringen.

– Oljeselskapene må forstå at de ikke har noen fremtid uten den maritime kompetansen. Dersom de ikke er villig til å betale bedre for denne enn i dag, river de teppet ut under seg selv. Om kort tid kan de bli stående uten den infrastrukturen rundt seg som de selv er avhengige av for å overleve.

(Tekst SMe. Foto Øyvind Sætre/Østensjø Rederi)