Posisjonert for oppgang

Publisert 7. February, 2018

Solstad Farstad mener seg godt posisjonert for oppgang som en av verdens største i markedet.

Hans Knut Skår

– Vi så på nedgangen som en mulighet til å vokse, men måtte finne en partner både med finansielle muskler og innsikt, sa befraktningssjefen for Solstad Farstad sin konstruksjonsskipsflåte, Hans Knut Skår, under Haugesundkonferansen.

– Solstad Farstad er et bedre og mer robust selskap enn de fire rederiene som har vært en del av fusjonen var hver for seg, føyde han til.

Som ett av flere eksempler på fordelen med å være stor, viste Skår til at Solstad Offshore kun hadde ett fartøy i operasjon på brasiliansk sokkel før fusjonen, men likevel måtte holde seg med en landorganisasjon for dette ene skipet.

– Vi er til stede i alle offshoremarkedene globalt og opplever nå en bedre balanse mellom antall skip i operasjon og de landorganisasjonene vi må ha, forklarte befraktningssjefen. Han trakk også frem muligheten for å kunne lage volumavtaler med kunde og sørge for en enklere og mer effektiv mobilisering ved gjennomføring av kontrakter.

Solstad Farstad kan vise til to millioner kroner i daglig besparelse etter storfusjonen og økt konkurransekraft.

– Nå ser vi små tegn til bedring i markedet. Dette skal omsettes i aktive beslutninger for å nyttiggjøre oss oppgangen, sa blant annet Hans Knut Skår.

(Tekst og foto SMe)