Opptatt av krisens virkninger på rekrutteringen

Publisert 8. November, 2017

Anne Jorunn Møkster satte søkelyset på ungdom og sjøfolk da offshorekrisen ble diskutert på Verftskonferansen i Ålesund.

Adm. dir. i Simon Møkster Shipping, Anne Jorunn Møkster, og eier i Fiskerstrand Verft, Rolf Fiskerstrand.

– Jeg er veldig bekymret for krisens betydning for rekrutteringen til næringen, sa Møkster.

Hun fulgte opp med å understreke at myndighetene må opprettholde ordninger som gjør norske sjøfolk konkurransedyktige og fremhevet at sjøfolkene er navet i den maritime klyngen.

Anne Jorunn Møkster var også opptatt av tilgangen på letearealer for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel.

(Tekst og foto SMe)