Visjon og strategi

Stiftelsens formål er å styrke de maritime aktørers evne og mulighet til å drive maritim virksomhet i regionen. Vi skal være en aktiv pådriver med å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen i regionen. Vi ønsker å få frem regionens fortrinn:

Haugaland og Sunnhordland

– en nyskapende maritim region

 

Vår visjon for den maritime næringen er:

  • Den maritime klyngen i vår region skal være en av de mest komplette, miljøvennlige og betydningsfulle maritime næringsklynger i verden.
  • Vår region skal ligge i tet internasjonalt hva gjelder maritim kompetanse og rekruttering. Dette skal vi få til ved et tett samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjonene i regionen.
  • Den maritime næringen i vår region skal ha stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår og betingelser, som bidrar til at regionen og nasjonen beholder og styrker sin globale maritime posisjon.

Foto: Solstad