Medlemskap

Ta del i det maritime felleskapet – et nettverk som vil sette din bedriftsinteresse i fokus.

Maritimt Forum er organisasjonen som vil sikre rammebetingelsene for norsk maritim næring. Gjennom å være en samarbeidende organisasjon med regionskontorer fra nord til sør, arbeider vi for den maritime bransje og vår medlemsmasse. Medlemmene er organisasjoner og bedrifter fra hele verdikjeden i den maritime klyngen i Norge.

Meld din bedrift inn i dag og bli en del av nettverket:

INNMELDING

 

 

HVORFOR BLI MEDLEM?

Sjekk fordelene, last ned vår DM medlemsfordeler her:

 

MEDLEMSKAPSPRISER

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er en stiftelse. I henhold til stiftelsens vedtekter § 4 skal styret fastsette retningslinjer for medlemsbedriftenes årlige driftsbidrag. Følgende retningslinjer legges til grunn for innkrevingen i 2015 i henhold til styrevedtak:

I – Ansatte + omsetning i mill.  < 50: NOK 1.700,-
(for eksempel 15 ans. + 30 mill.)

II – Ansatte + omsetning i mill.  >50<200: NOK 4.000,-
(for eksempel 40 ans. + 20 mill.)

III – Ansatte + omsetning i mill. >200<1000: NOK 8.000,-
(for eksempel 300 ans. + 300 mill.)

IV – Ansatte + omsetning i mill. >1000: NOK 16.000,-
(for eksempel 700 ans. + 900 mill.)

V – Skoler: NOK 1.700,-

V – Kommuner: NOK 1,- per innbygger

 

Forklaring: Dersom bedriften har 15 ansatte og omsetter for 15 mill. betales driftsbidrag i kategori I. Dersom bedriften har 30 ansatte og omsetter for 30 mill. betales driftsbidrag i kategori II. osv. osv.

Mva. kommer i tillegg til de angitte driftsbidragsstørrelsene.