Historikk

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland ble stiftet i 1997 og består i dag av rundt 140 medlemsbedrifter.

Medlemsmassen består av rederier, verft, maritime leverandører, maritime tjenesteytende virksomheter, maritime offentlige institusjoner og skoler samt flere av kommunene i regionen. Regionen defineres som Nord-Rogaland, deler av Ryfylke, Sunnhordland og deler av Hardanger inkl. Odda-området.

Gjennom årene har vi utviklet en betydelig base av kunnskap som kan nyttiggjøres i informasjonsarbeid om maritim næring og deres betydning regionalt og nasjonalt. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig hvert år i en Maritim Rapport.

bilde1