Økt kadettinntak sammenlignet med fjoråret

Publisert 3. August, 2018

Mens rederiene i fjor på denne tiden hadde tatt inn 361 kadetter og 198 stod uten plass, ser det enda lysere ut i år. 364 har fått plass, mens 166 står uten.

Søkere til kadettplass ferdigutdannet i Haugesund i 2018, sammen med skolepersonale fra HVL og fagskolen.

Det er Maritimt Forums kadettkoordinator, Tor Egil Fjelde, som melder dette. Han kan ellers vise til at fjoråret endte opp med at alle fikk kadettplass og er optimist for inntaket som nå pågår.

Færrest uten kadettplass pr. dags dato finner man i region sørvest som inkluderer maritim fagskoleutdanning og høyskoleutdanning i Bergen, Austevoll og Haugesund. Det er ikke uvanlig at denne regionen ligger langt fremme i rekrutteringen av norsk maritim kompetanse. Det er pr. dags dato flest uten kadettplass av dem som har utdannet seg ved skoler i Nord-Norge.

(Tekst og foto SMe)