Offshore tiltrekker seg egenkapital

Publisert 7. February, 2018

Shipping- og offshoresjefen i DNB fortalte på Haugesundkonferansen at offshore nå tiltrekker seg egenkapital.

Lederen for shipping og offshore i DNB, Bern Blikstad.

DNB har organisert all virksomhet knyttet til havet i et “departement” under Kristin Holth. Fiskeri, havbruk, shipping, offshore og mineralforekomster på og under havbunnen m.m. Bern Blikstad gjorde rede for denne organsieringen.

– Vi ser synergier mellom industriene, sa blant annet Blikstad.

Han gav også uttrykk for en gryende optimisme. – Utsiktene er lysere nå, og omstillingen og restruktureringen har ikke vært så ille som vi kunne ha fryktet, sa Blikstad.

Et utrykk for dette er at DNB har nedjustert sine tapsanslag.

(Tekst og foto SMe)