Aktuelt

Kjetil Ramstad begynner hos Solstad

Kjetil Ramstad, tidligere finansdirektør i DeepOcean i ti år, og for en kort periode i DeepWell, ankrer opp hos Solstad Farstad.

LES MER »

Reduserer oppdrettsavfallet

Aquaculture by Sandtorv-Haugesund har utviklet en helt ny måte å tørke avfallet fra oppdrettsanleggene på. Med fokus på landbaserte anlegg har selskapet utviklet en tørkemetode som reduserer avfallet med opp til 96%.

LES MER »

DeepOcean åpner offshorebase i Blyth

Med ny offshore service base i Nordøst-England styrker DeepOcean sin tilstedeværelse på britisk sektor i Nordsjøen.

LES MER »

Får fornyet tillit

DeepOcean har gitt Saga Subsea fornyet tillit når de to haugesundselskapene har inngått en ny to-årig rammeavtale.

LES MER »

Vil ha marin- og IT-teknisk utdanning

Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum har i en uttalelse gitt sin fulle støtte når HVL søker Markom2020 om midler til et forprosjekt om marin- og IT-teknisk bachelorutdanning.

LES MER »

Bærekraftig betaling engasjerer stadig flere

Maritimt Forum får innspill på at kostnadsnivået offshore må være konkurransedyktig, men også at det må være bærekraftig. - Se på betalingen til leverandørene som en investering, sier Einar Tollaksvik.

LES MER »

Nytt havbruksfartøy i Smedasundet

For kort tid siden lå Solstad-tilknyttede Aqua Merdø til kai utenfor Sjøfartsbygget i Haugesund. Denne gangen var det Remøys Volt Processor som påkalte publikums undring.

LES MER »

Ranger med norsk mannskap i Sør-Afrika

Når Normand Ranger nå setter kursen for jobb på sør-afrikansk sokkel, er det med fullt norsk mannskap. - Det dreier seg om å ha spisset erfaring innen ankerhåndtering, sier Kenneth Lande.

LES MER »

Med kloden som tumleplass

Når medlemsrederiene i Skipsfartens Utdanning- og Rekrutteringsforum (SURF)  møtes, er det med kloden som tumleplass. Ikke minst når møtet finner hos DOF.

LES MER »

Litt om Kant, Marx og offshorekrisen

Teksten stod som maritim betraktning i Haugesunds Avis nylig. Oljeselskapenes fortjeneste etter økning i oljeprisen og kostnadskutt hos leverandørene må snart risle nedover i verdiskapingshierarkiet.

LES MER »