Ny prosjektavdling hos Østensjø Rederi

Publisert 10. January, 2018

Selskapet Carl Johan Amundsen AS har ledet Østensjøs nybyggingsprosjekter fra midten av 80-tallet. Fra nyttår er selskapet blitt en integrert del av rederiet.

F.v. Aage Fjelland, Egil Arne Skare og Carl Johan Amundsen. Foto Haakon Nordvik / Østensjø Rederi

Således er Carl Johan Amundsen selv, og hans to medarbeidere, Aage Fjelland og Egil Arne Skare, blitt ansatte i Østensjø Rederi. Samlet har de tre flere titalls år med erfaring fra skipsbyggingsprosjekter og skipsdrift. Skare har også tidligere vært ansatt hos Østensjø, da som maskinsjef og inspektør. Han begynte hos Carl Johan Amundsen i 2010. Fjelland har vært hos Amundsen fra 80-tallet.

Østensjø Rederi ligger langt fremme på innovasjon, skipsdesign og miljø. Mye av dette kan tilskrives gjengen som nå skifter kontorplass, men langt behøver de ikke å flytte. Carl Johan Amundsen og Østensjø Rederi har i mange år vært samlokalisert i Sjøfartsbygget i Haugesund. Likevel fremhever rederiet i rederimagasinet sitt, Sjøfartstidene, at kommunikasjonen nå styrkes og således styrkes også kvaliteten på utviklingsarbeidet ytterligere.

(Tekst SMe basert på oppslag i Sjøfartstidene. Foto Haakon Nordvik / Østensjø Rederi)