Norges håpefulle tenker hav

Publisert 16. April, 2018

I oppløpet til den historiske klimaavtalen i IMO, deltok ungdommer med egne forskningsprosjekter på Rederiforbundets årskonferanse, “Tenk hav”.

Ivrige elever i sving under Rederiforbundets årskonferanse “Tenk hav”.

Det var en bekymret stemning under årskonferansen. Flere engstet seg for at IMO ikke skulle komme frem til en avtale. Det ville betydd egne klimatiltak blant annet i EU, et uoversiktlig farvann for rederiene å operere i globalt samt konkurransevridning. Nå er det slått fast. Skipsfarten skal redusere sine utslipp med minst 50 prosent innen 2050, og målet er at skipsfarten skal bli helt karbonfri så fort som mulig i løpet av dette århundret.

– Dette er en stor mulighet for det maritime Norge, sier adm. dir. i Rederiforbundet Harald Solberg. Han sikter til at norsk skipsfart er langt fremme innenfor miljøteknologi.

Ungdommene vi møtte som utstillere av forskningsprosjekter på konferansen, kom fra Elvebakken videregående skole i Oslo. Sekstenåringene hadde et eget fordypningsfag i forskningslære. På ett av bordene ble en fjernstyrt undervannsbåt vist frem, eller en ROV for de med tilknytning til subsea. Sjelden har vi møtt så velartikluerte og miljøbevisste ungdommer. Kanskje ikke til å undres over. Hans Majestet kong Harald møtte elevene etter å ha overvært første halvdel av årskonferansen.

(Tekst og foto SMe)