Norce Endeavour fortsetter hos Chevron

Publisert 25. November, 2014

Norce Endeavour

Norce Endeavour

Norce Endeavour (bildet) er et tungløftfartøy som eies fullt og helt av Solstad Offshore gjennom Solstad Offshore Asia Pacific i Singapore. Fartøyet ble levert med 1.100 tonn løftekraft fra Keppels Singapore i 2012. Prislappen var den gangen 1,1 milliarder kroner.

I oktober avsluttet Norce Endeavour et vellykket installasjonsprogram for Chevron og har nå fått fornyet tillit hos samme selskap. Solstad Offshore er tildelt kontrakt med Chevron Offshore (Thailand) Ltd, Chevron Thailand Exploration and Production Ltd og Chevron Pattani Ltd i Thailand for ytterligere arbeid for Norce Endeavour. Fartøyet skal installere brønnhodeplattformer for Chevron i Gulf of Thailand. Arbeidet inkluderer installasjon av 14 plattformer med mobiliseringsstart i midten av april 2015.  Norce Endeavour vil være beskjeftiget for en fast periode på mellom 110 og 120 dager.  Som en del av oppdraget skal Solstad Offshore bistå med prosjektledelse, prosjektering samt innkjøp og logistikk gjennom selskapets «DLB Marine Project Group» i Singapore. Chevron har også opsjon på å benytte Norce Endeavour for 2016 sesongen.