NATO-topp til Haugesund om den globale orden på verdenshavene

Publisert 21. November, 2017

Ketil Olsen

– Er den eksisterende globale orden på verdenshavene under press? Viseadmiral og Norges øverste militære representant i NATO, Ketil Olsen, kommer til Haugesundkonferansen for å svare på spørsmålet.

Norge på havet

Det første konferanseavsnittet under Haugesundkonferansen den 6. og 7. februar neste år har fått overskriften “Norge på havet”. Avsnittet åpnes av næringsminister Monica Mæland. Hun har fått spørsmålet om havromspolitikken til regjeringen er godt nok samordnet.

Viseadmiral Ketil Olsen er utfordret på å si noe om de frie farledene på verdenshavene er truet med økte kinesiske ambisjoner blant annet i Sør-Kina havet og Indiahavet, uttrykt gjennom for eksempel byggingen av kunstige øyer og en ny marinebase i Djibouti, og Trumps signaler om å sette amerikanske interesser først, økt amerikansk proteksjonisme og at andre NATO-land må ta et større ansvar.

Ketil Olsen

Ketil Olsen har vært Norges øverste militære representant ved NATO-hovedkvarteret i Brussel siden i fjor sommer. Forut for dette ledet han organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben hvor en av arbeidsoppgavene er å støtte Forsvarsdepartementet gjennom utarbeidelsen av Forsvarssjefens fagmilitære råd som grunnlag for langtidsmeldingen. Olsen tok Sjøkrigsskolen fra 1981 til 1985 og har senere hatt studieopphold med studier innenfor internasjonal sikkerhetspolitikk og strategi på Royal College of Defence Studies i London.

Du kan allerede nå melde deg på Haugesundkonferansen 2018.

(Tekst SMe. Foto fra LinkedIn)