Nå sikres den gamle Knutsen-historien

Publisert 10. January, 2018

Gamle Knut Knutsen OAS var blant de store rederiene i Norge slik som etterfølgeren Knutsen OAS Shipping er det i dag. Nå sikres det gamle arkivmaterialet etter Knut Knutsen OAS.

Interkommunalt Arkiv i Rogaland rydder denne uken ut av det gamle sjøhuset like nord for “Knutsabygget” som i dag eies av Trygve Seglem og Haugesund Rederiforening i et sameie. Bygget ligger sentralt plassert i Krossen ved den gamle innseilingen til Haugesund og ble opprinnelig reist av Knut Knusen OAS. Rederiet drev sin virksomhet herifra fra 1939 og like gjennom den gyldne tiden med linjefart både i Stillehavsområdet og mellom Nord-Europa og Sør-Amerika foruten med omfattende engasjement innenfor oljetankfarten. Som en følge av skipsfartskrisen på 1970-tallet, bukket rederiet Knut Knutsen OAS, som fra 1946 ble ledet av Ole Andreas Knutsen, under i første halvdel av 80-tallet.

Men gammelt arkivmateriale er altså blitt bevart i sjøhuset like ved det ærverdige kontorbygget. Sjøhuset stikker ut og så å si avslutter Indre kai i Haugesund før den lille broen fører forbipasserende over til Kyvik-bryggen.

– Vi kan ikke ta alt med oss, men leter etter materiale som kan ha spesiell verdi. Det kan være mannskapslister, kapteinsbrev eller styredokumenter, forteller Hanne G. D. Brynjulvsen som representerer Haugesund kommune i oppryddingsarbeidet.

Senere kommer det møysommelige arbeidet å arkivere og tilgjengeliggjøre materialet. Tusenvis av norske sjøfolk seilte gjennom årene for Knut Knutsen OAS og hvem vet, for disse eller deres etterkommere kan det være spennende opplysninger å hente i det gamle arkivet. For skipsfartshistorikerne vil det utvilsomt by seg muligheter nå, som ikke har vært der tidligere.

(Tekst og foto SMe)