Mexico blir mer interessant for lokale offshorerederier

Publisert 26. September, 2014

Pemex

Under Offshore Support Journal Conference som nylig er blitt avholdt i Houston, er endringene som nå pågår i mexicansk olje- og gassindustri kommet tydelig til uttrykk.

Det er 76 år siden mexicansk oljeindustri ble nasjonalisert. Da dette skjedde i 1938, var det resultat av en 20 år lang reformperiode etter at Mexico fikk ny grunnlov i 1917. Denne grunnloven er fortsatt en grunnpilar i mexicansk politikk. Likevel ser landets myndigheter et behov for å løse opp den nasjonalistiske politikken. Problemet har vært et stivbeint statsoljeselskap. Pemex klarer ikke å utvikle Mexicos oljeressurser effektivt nok.

Kurt Roar Vilhelmsen i Unisea besøkte konferansen i Houston. Han forteller at målet for mexicanerne nå er å komme opp i en produksjon av 2,5 millioner fat olje per dag. – Pemex vil gjøre seg attraktiv for utenlandske leverandører. Blant annet vil de få til langt bedre gjennomsiktighet i innkjøpsprosessene enn hva som har vært tilfelle tidligere, sier Vilhelmsen. – De vil fortsatt sette krav om 25 prosent lokalt innhold i leveransene, men vel så viktig er at utlendingene som kommer inn, bidrar til å bygge lokal kompetanse. Kontraktene som nå skal lyses ut, blir mindre detaljerte med større rom for løsningsforslag fra leverandøren sin side, sier han.

Pemex har i dag 128 skip i drift og planlegger å ta inn ytterligere 38 skip i de kommende par, tre årene. For den moderne flåten som styres fra rederikontorene på Bømlo, i Haugesund og på Karmøy, kan det være av interesse å merke seg at Pemex vurderer et krav om at skip ikke kan være eldre enn 15 år. – På konferansen ble det nevnt 21 PSV-er. Resten blir innen konstruksjon og ankerhåndtering, sier Vilhelmsen.