Mer læring, mer næring, mindre tæring

Publisert 6. February, 2018

Som tidligere kunnskapsminister, tok Torbjørn Røe Isaksen med seg erfaringene fra sin politiske fortid inn i rollen som næringsminster.

Torbjørn Røe Isaksen på Haugesundkonferansen 2018 sammen med Tord Dale, leder i Maritimt Forum

Den nybakte næringsministeren møtte den tyngste delen av det næringslivet han nå har fått et politisk ansvar for på Haugesundkonferansen. Han adresserte den maritime næringen blant annet med ordspillet om “mer læring, mer næring, mindre tæring”.

Samtidig gav han uttrykk for forventing til en ny samtaleform. – Jeg er blitt vant med barn som spør om hvorfor jeg har skjegg, egentlig, og hvorfor jeg er så liten. Det kan bli utfordrende å svare på spørsmål fra en forsamling som dette, sa statsråden og skuet ut over en fullsatt sal med representanter for det maritime Norge.

Røe Isaksen pekte på at det er blitt skapt store verdier på Vestlandet knyttet til havet helt fra Norges opprinnelse ved Karmsundet og frem til i dag, og slik vil det fortsette, “langt borte fra eliten i Kristiania og København”, som han sa i sitt historiske tilbakeblikk og kanskje tenkte han at den maritime verdiskapingen også i fremtiden vil ha sin egen dynamikk uavhengig av landets politiske hovedstad i Oslo.

Men politikk er viktig på Haugesundkonferansen. Regjeringen som Røe Isaksen er en del av har lagt frem en politisk plattform hvor satsingen på havet er et bærende element, og han fikk med seg politiske signaler hjem til departementet i Oslo, blant annet fra daglig leder i Maritimt Forum sentralt, Tord Dale. Selv understreket han behovet for stabile politiske rammevilkår.

(Tekst og foto SMe)