Med kloden som tumleplass

Publisert 14. September, 2018

Når medlemsrederiene i Skipsfartens Utdanning- og Rekrutteringsforum (SURF)  møtes, er det med kloden som tumleplass. Ikke minst når møtet finner hos DOF.

Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum møttes i styrerommet til DOF på Storebø i Austevoll kommune.

Les bare hvilke rederier fra Austevoll i nord til Sandnes i sør som bruker SURF som arena for å diskutere maritim komeptanse og rekruttering:

Solstad Offshore, DOF, Eidesvik Offshore, Østensjø Rederi , Knutsen OAS Shipping , GulfMark. Møkster Shipping, Oceangoing, Arriva Shipping, Rødne Fjordcruise og Hagland Shipping.

I tillegg deltar Maritimt Opplæringskontor, Sjøfartsdirektoratet, Maritimt Forum, Haugesund Rederiforening, Høgskulen på Vestlandet, Karmsund videregående skole og Fagskolen i Rogaland.

Sist møte fant sted på Austevoll hvor flere selskaper i Laco-konsernet har sine kontorer, herunder både DOF og Austevoll Seafood. Samlet har over 10.000 arbeidstakere noe å gå til daglig innenfor konsernet. Virksomheten er spredt over hele verden.

Det er også virksomheten til flere av rederiene som deltar i SURF utenom DOF. Ikke minst driver Solstad Offshore og Knutsen OAS Shipping en global virksomhet. En fellesnevner i SURF er likevel, eller uansett, interessen for norsk maritim kompetanse.

Så ble også svekkelsen enkelte steder i de årlige budsjettene til maritime fagskoler diskutert i lys av at de fleste fagskoler nå er organsiert under ett styre i de ulike fylkeskommunene, f. eks. Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Hordaland.

– Forstår fylkene betydningen av maritim utdanning og hva den koster, eller blir den maritime utdanningen borte i konkurransen med flere fagskoleutdanninger under ett felles styre? ble det stilt spørsmål ved.

SURF var klokkeklar på at næringen vil stå opp for den maritime utdanningen i fremtiden.

(Tekst og foto SMe)