Mat betyr mye for trivselen om bord

Publisert 24. September, 2014

Vidar Steinsland

Vidar Steinsland

At mat betyr mye for trivselen om bord, sier seg kanskje selv, men Vidar Steinsland, som arbeider med rekruttering hos Eidesvik Offshore, synes likevel det er verdt å understreke.

Nylig holdt Steinsland foredrag på Maritimt Opplæringskontor sin konferanse for medlemsrederiene. Her snakket han om Eidesvik sine erfaringer med lærlinger i kokkfaget. – Har vi satset satset nok på forpleining, og har vi gitt kokkene fortjent anerkjennelse, spurte Steinsland retorisk. Han viste seg til at stuerter kommer til ham og sier at mannskapene om bord hver dag takker for maten. – Dette betyr mye for dem, blir jeg fortalt, sa Steinsland. Han var opptatt av å få frem at rederiene kanskje ikke er flinke nok til å markedsføre kokkfaget. – På utdanningsmesser og annet snakker vi alltid om matros- og motormanslærlinger, om nautikere og maskinister, men ikke om kokkene. Det er verdt ressursbruken å ha kokkelærlinger om bord, mente Steinsland.

Siden 2008 har Eidesvik Offshore tatt inn 15 kokkelærlinger hvorav tre senere har gått inn i faste stillinger i rederiet. Fem av kokkelærlingene har vært jenter hvorav to av dem er blant de tre som altså har fått fast jobb.