Verdiskapingsrapport og forskningsbarometer i en bolk

Publisert 10. November, 2017

Under Haugesundkonferansen 2018 den 6. og 7. februar presenteres to ferske maritime rapporter. Maritimt Forum og Forskningsrådet gjør opp status og ser fremover.

Fra Indre kai i Haugesund.

Daglig leder i Maritimt Forum sentralt, Tord Dale, gjorde det godt på evalueringen etter Haugesundkonferansen 2017 og kommer på også i februar neste år. Den maritime verdiskapingsrapporten tar pulsen på utviklingen i næringen, og Dale blir blant flere innledere som skal sette dagsorden for fremtiden.

Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, John Vigrestad, skal legge frem et nytt forskningsbarometer med koblinger til den maritime verdiskapingsrapporten. Forskningsrådet sitter på mye forskningsstatistikk innenfor flere områder samlet over flere år, herunder maritim forskning. Spørsmål som skal besvares er hvor i landet det forskes, under hvilke programmer, hvem det er som søker og på hvilke hvilke tema. Dernest om det er en sammenheng mellom forskningsinnsats, omsetningens størrelse og lønnsomheten i bedriften.

Du kan allerede nå melde deg på Haugesundkonferansen her.

(Tekst og foto SMe)