Lokal bokutgivelse på globalt anerkjent fagbokforlag

Publisert 9. January, 2018

Routledge er et velkjent forlag i akademiske kretser. I februar kommer en utgivelse om maritim sikkerhetsledelse med to redaktører fra Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund.

Helle Oltedal er programansvarlig for MarSafe ved HVL, og Margareta Lützhöft er relativt nytilsatt professor i nautikk samme sted. Det er disse to som står bak boken “Managing Maritime Safety”. Begge har skrevet ett av kapitlene alene, ett sammen med hverandre og to sammen med andre. Boken har i alt åtte kapitler:

Chapter 1: Setting the Stage for Maritime Safety Management ,Helle A. Oltedal

Chapter 2: The History of Safety Management, James Parsons and Chad Allen

Chapter 3: Safety Management Systems, Bjørn-Morten Batalden and Helle A. Oltedal

Chapter 4: Culture and Maritime Safety,Jon Ivar Håvold and Helle A. Oltedal

Chapter 5: The Human Contribution,Helle A. Oltedal and Margareta Lützhöft

Chapter 6: Risk Perception,Michelle Grech

Chapter 7: Design for Safety, Margareta Lützhöft and Viet Dung Vu    

Helle Oltedal. Foto Terje Rudi

Chapter 8: Autonomous Ships, ICT and Safety Management,Jonathan V. Earthy and Margareta Lützhöft

Helle Oltedal fremhever at dette er et stort stykke arbeid for det maritime miljøet ved Høgskulen på Vestlandet.

– I boken har vi ambisjoner om å komme med nye perspektiver på sikkerheten til sjøs. Dette inkluderer skips- og utstyrsdesign såvel som sikkerhetsstyringssystemer. Dette med bakgrunn i digitaliseringen og utviklingen henimot autonome skip, forklarer Helle Oltedal.

(Tekst SMe)