Kraftig økning i interessen for vind

Publisert 12. September, 2018

Fra for noen år tilbake kunne å tiltrekke seg en liten menighet, kan et offshore vind seminar nå samle flere titalls. Det erfarte Reach Subsea nylig.

Fra samlingen om offshore vind hos Reach Subsea

Reach Subsea i Haugesund var blant de tidligst ute i offshore vind. Denne gangen stod de som vertskap da Norwegian Energy Partners, i samarbeid med Maritimt Forum og Maritime Clean Tech, inviterte til presentasjonen av sin siste markedsrapport. Nær 35 møtte opp, med en god spredning over den maritime klyngen.

– Fra 2018 til 2030 forventer vi nær en tredobling i installert kapasitet offshore, sa Jon Dugstad som leder vind og sol i Norwegian Energy Partners.

Bare fra 2019 til 2023 er det beregnet at 160 milliarder EURO vil bli brukt på offshore vind.

Kun en liten del av den nye kapasiteten vil komme fra flytende installasjoner. Selv om den norske maritime klyngen er inne også i markedet for bunnfaste installasjoner, med survey, kabellegging og fartøystjenester, er mulighetene for den norske maritime spisskompetansen større i markedet for flytende installsjoner på store havdyp. Mens norske leverandører idag kun tar få prosenter i det globale markedet for offshore vind, har norske leverandører nær 30 prosent av Equinors flytende havvindsprosjekt nord av Skottland.

I mange år har offshore vind mye vært et europeisk anliggende, men dette er i ferd med å endre seg. Markedsrapporten til Norwegian Energy Partner viser at Asia er et sterkt voksende marked frem mot 2030. Dessuten skjer det ting i USA.

Jon Dugstad

– Utenfor vestkysten av USA vil det måtte handle om flytende installasjoner. Fornybart vil bli en jobbskaper i USA, ikke kull som Trump er opptatt av, påpekte Dugstad.

Også utenfor Japan, og ikke minst når Irland skal utnytte sine enorme ressurser av havvind, vil det være snakk om flytende installasjoner.

– Om du ikke allerede er i markedet, må du komme deg inn nå, smilte David Ottesen som arbeider sammen med Dugstad innenfor offshore wind i Norwegian Energy Partners.

(Tekst og foto SMe)