Klar med komplett maritimt utdanningsløp i Haugesund

Publisert 8. September, 2017

Nylig startet de 22 første studentene på Høgskolen på Vestlandet sin ferske masterutdanning i maritime operasjoner.

Fire av studentene på HVL sin nye maritime masterutdanning har bakgrunn fra ingeniørutdanning, mens resten har maritim bakgrunn. Sju av studentene er internasjonale. Foto HVL.

Masterutdanningen i Haugesund er internasjonal og i samarbeid med den tyske høgskolen i Emden/Leer.

– Med denne mastergraden kan vi endelig tilby et fullt utdanningsløp for studentene våre. I tillegg vil utdanningen bidra med relevant kompetanse for våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, forteller studieleder Johanne Marie Trovåg i nautikk ved HVL.

Fire av studentene har bakgrunn fra ingeniørutdanning, mens resten har maritim bakgrunn. Sju av de 22 studentene er internasjonale.

Trovåg forteller at studiet er samlingsbasert og at alle emnene kjøres i gang på første samling i Haugesund.

– Denne masterutdanningen bygger bro mellom bachelorutdanningen vår og doktorgraden i nautiske operasjoner som vi fikk godkjent i fjor sammen med Universitetet i Tromsø, NTNU Ålesund og Høgskolen i Sørøst-Norge, forteller Trovåg.

Første semester går i Haugesund, mens andre semester går i Leer. I tredje semester velger studentene seg en profil.  I Haugesund tilbyr man «subsea/offshore operations», mens i Emden/Leer tilbys «sustainable operations».

Johanne Marie Trovåg er studieansvarlig for nautikk ved HVL. Foto: Tanja De Maesschalk.

Foruten maritime operasjoner vil den nye utdanningen ha emner innen skipsteknologi og ledelse.  I dagens internasjonale maritime industri er de teknologiske, operasjonelle og ledelsesrelaterte aspektene flettet sammen og teknologi og ledelse er til stede i alle maritime operasjoner. Dette er et gjennomgående tema i masterutdanningen.

– Målet er å gå i dybden på maritime operasjoner og utdanne studenter som er i stand til å forbedre og videreutvikle slike operasjoner både når det gjelder sikkerhet og effektivitet, til sjøs og på land, sier Johanne Marie Trovåg.

Den nye masterutdanningen har blitt til i rekordfart. Høsten 2015 begynte de første samtalene og nå er studiet klart for oppstart.

All undervisning er på engelsk.

(Tekst basert på pressemelding fra HVL)