Kjønnsubalanse i maritim sektor

Publisert 4. December, 2012

Mange snakker høyt og flott om likestilling i Norge. Men hvorfor er det så få kvinnelige ledere i maritim og petro-maritim virksomhet? Det samme med finansnæringen og forsvaret?

Lise Langåker ved HSH leter etter svar. Hun er koplet på et spennende forskningsprosjekt ved NTNU som har fått støtte fra Norges Forskningsråd.

Sist uke fikk prosjektet som ledes av førsteamanuensis Agnes Bolsø ved NTNU, full klaff i Forskningsrådets program SAMKUL. Forskningsprosjektet “Mirror, mirror on the wall, who’s most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations”, fikk innvilget 8,5 millioner kroner i sterk konkurranse med andre fagmiljø. Prosjektet skal forske på ledelse og kjønn innenfor viktige institusjoner i samfunnet.

Langåker forteller at deres utgangspunkt er kjønnsperspektivet. Gjennom intervjuer og datainnsamling for øvrig skal de se på hvordan ledelse blir sett på og utøvd innenfor maritime og petro-maritime virksomheter, finansnæringen og i forsvaret.

Les mer HER