Karmsund Havn på fjerdeplass

Publisert 24. June, 2018

I følge ny statistikk fra SSB over godstransport på sjø, inntar Karmsund havn nå en fjerdeplass blant norske havner.

North Sea Container Line sitt containerskip Rumba for kai i Karmsund Havn. Det lokale containerrederiet bidrar til vekst i havneområdet.

Plasseringen baserer seg på hva som ble lastet og losset i havnene i førstekvartal 2018. Bergen med omland er desidert størst med en andel på 24,6 prosent. Deretter følger Narvik og Grenland. Karmsund sin andel av samlet last er 6,4 prosent.

Dette gjelder all type last. Karmsund Havn har de siste årene vokst betydelig innenfor ikke minst container. Dette er et segment i vekst i den norske statistikken. Mens det var en nedgang i den samlede godstransporten over norske havner i førstekvartal 2018, vokste containerisert frakt med 9.000 lastede containere.

Til tross for nedgangen i gods samlet sett over norske havner i førstekvartal 2018, var det på årsbasis i 2017 en oppgang på 5 prosent fra året før.

(Tekst SMe og foto SMe. Kilde SSB)