Har funnet 2500 år gamle skipsvrak i Svartehavet

Publisert 10. October, 2017

Det undervannsteknologiske miljøet på Haugalandet har vært deltaktig i å gjøre flere marinearkeologiske funn på bunnen av Svartehavet som skriver seg tilbake til klassisk gresk og romersk tid.

Et 2.000 år gammelt romersk skipsvrak på 2.000 meters dybde.

I løpet av 2016 og 2017 har MMT og Reach Subsea undersøkt havbunnen utenfor Bulgaria over et strekk på 2.600 kilometer. 60 skipsvrak er blitt funnet, og disse er blitt nærmere undersøkt med blant annet ROV-er fra Kystdesign. Funnene er gjort på dybder ned til 2.000 meter.

Dette skriver MMT på sine nettsider.

Svartehavet er en innlandssjø hvor organisk materiale konserveres over lang tid. Foreløpige undersøkelser antyder at noen av skipsvrakene er hele 2.500 år gamle. Det betyr at de stammer fra 500 år før Kristus. Da var Athen og de greske bystatene på vei inn i sin storhetstid samtidig som romerne kvittet seg med kongedømmet og etablerte republikken.

Både i Middelhavet og i Svartehavet var det omfattende skipstrafikk. De unike konserveringsbetingelsene i Svartehavet har ført til at flere av skipsvrakene som er funnet har nær fullbevarte skrog og til og med stående master. Tidligere har arkeologene måtte nøye seg med antikke tegninger for å studere skipsbyggingskunsten fra denne tiden, mens de nå kan se originalene.

Om bord er det funnet tønner for oppbevaring av vin og olivenolje. Det tyder på at skipene har vært brukt til handelsvirksomhet.

Det er universitetet i Southampton, sammen med det bulgarske senteret for undervannsarkeologi, som har hatt den vitenskapelige ledelsen i prosjektet.  Finansieringen kommer fra en stiftelse etablert av britiske Julia og Hans Rausing Trust.

(Tekst SMe delvis basert på MMT sitt nettoppslag. Foto MMT)