Halleland følger LNG-saken videre

Publisert 6. June, 2018

Terje Halleland

Det blir tilsynelatende ingen reversering av fritaket for CO2-avgift på gassfremdrift i skipsfarten under Stortingets behandling av revidert budsjett, men Terje Halleland (FRP) følger saken videre.

Neste stoppested blir statsbudsjettet for 2019 som regjeringen legger frem for Stortinget i oktober. Etter at fritaket bortfalt i statsbudsjettet for 2018 har Halleland vært opptatt av at næringen skal dokumentere konsekvensene av bortfallet. Med en rapport fra DNV GL har han fått slik dokumentasjon. Den viser blant annet til økte CO2-utslipp frem mot 2030 i størrelsesorden 500.000 tonn.

– Jeg ser på innspill som jeg mottar fra bransjen at avgiften medfører til dels dramatiske konsekvenser. For Norge har overgang til LNG vært en kjempesuksess både teknologisk og som klimatiltak og gitt Norge en enestående posisjon. Hvis bortfall av fritaket er det som utfordrer denne posisjonen, vil jeg fortsette arbeidet med å få innført dette igjen, sier Terje Halleland.

(Tekst og foto SMe)