Hagland-stempel på meglerkonsolidering

Publisert 10. May, 2018

Meglerhuset R. G. Hagland i Haugesund står sentralt når det nå etableres et meglerforetak med kontorer rundt hele Nordsjøbassenget.

Lederen for R. G. Hagland sitt offshore meglerbord, Kenneth R. Johansen.

I en pressemelding opplyses det at North Sea Hagland Shipbrokers i Esbjerg i Danmark overtar aksjemajoriteten i NSH-Shipbrokers i Hamburg i Tyskland.

North Sea Hagland Shipbrokers i Esbjerg så dagens lys i januar i år da det ble kjent at Hagland overtok 49 prosent av aksjene i det danske meglerforetaket North Sea Shipbrokers. Før denne tid hadde de to meglerhusene hatt et tett samarbeid.

– Vi er svært glade for å ha formalisert et allerede godt samarbeid mellom North Sea og oss. North Sea har en sterk posisjon i fornybarmarkedet, og vi er sikre på at vår felles erfaring og kompetanse vil gjøre oss rustet til å tilby enda bedre skipsmeglertjenester til befraktere og rederier, underbygget av at North Sea og Hagland deler de samme verdiene, høye etiske standard og langsiktighet i bransjen, sa brødrene Arne og Knut W. Aanensen, som er eiere og ledere av Hagland-konsernet, for fire måender siden.

Når tre meglerhus lokalisert i Haugesund, Esbjerg og Hamburg nå forener kreftene, fremholdes det at partene kan tilby verdensomspennende integrerte tjenester og løsninger. Det kan heller ikke være noen tvil om at posisjonen i Nordsjøbassenget styrkes betraktelig.

– Vi styrker oss i fornybarmarkedet og i andre markeder. Det er spennende å nå få fotfeste med et eget kontor også i Hamburg, smiler lederen for offshore meglerbordet hos R. G. Hagland, Kenneth R. Johansen.

Hamburg er en av de ledende skipsfartsbyene i verden.

(Tekst SMe delvis basert på pressemelding. Foto SMe)