Grønt skifte mellom Tyskland og Norge

Publisert 24. June, 2018

I samarbeidet om en mastergrad i maritime operasjoner mellom Hocschule Emden/Leer og HVL ligger gode muligheter for grønn fortjeneste.

Profesor Dr. Jann Strybn ved Hochschule Emden/Leer forsker på bærekraftige skipsfartsoperasjoner.

Styringskomiteen for den felles mastergraden hadde nylig møte i Leer i Ostfriesland nær grensen til Nederland. Det er få slike felles mastergrader over landegrensene, og i følge høgskoleledelsen i Leer, hvor den maritime avdelingen ligger, er mastergraden i maritime operasjoner sammen med Høgskulen på Vestlandet den første i delstaten Niedersachsen som både Emden og Leer er en del av.

Ut av samarbeidet har sprunget et kurs i grønn skipsfart ved HVL i Haugesund. Dette inneholder  blant annet fokus på mikroplast i marine økosystemer forårsaket av shipping og fiskeri samt vindkraft som framdrift i kommersiell shipping. Med tiden ser vi kanskje på ny seilskip i transportoppdrag langs kysten.

Jan Strybny (bildet) fra Hochschule Emden/Leer er en av foreleserne som jevnlig kommer til Norge.

Selve mastergraden har to profiler. En innen offshore og subsea som er lagt til Haugesund og en innen bærekraftige operasjoner lagt til Leer.

(Tekst og foto SMe)