The good, the bad and the ugly

Publisert 7. January, 2018

R. G. Hagland har hentet overskrifter fra en Western-film til årets første månedsrapport. Vil det gode vinne i offshore shipping?

Kenneth R. Johansen leder meglerbordet offshore hos R. G. Hagland og står ansvarlig for markedsrapporten.

På bankenes nåde

Filmen, med Clint Eastwood i en av  hovedrollene, og som altså fikk tittelen “The good, the bad and the ugly”, var den siste i en trilogi som begynte med “For en neve dollars”. Hadde det nå enda vært så vel. R. G. Hagland påpeker at det som ikke ser særlig bra ut, er den høye gjeldsbyrden til offshorerederiene. De skulle nok gjerne hatt mer cash.

– Rederiene lever på bankenes nåde. Rater og skipsverdier må stige om rederiene skal klare seg, skriver blant annet meglerhuset.

Positive tegn

Men så galt er det likevel ikke. R. G. Hagland åpner rapporten med å vise til at 2017 var svært krevende for offshorerederiene, men skriver videre at man nå tror det verste er tilbakelagt.

– Det er mange positive tegn som tyder på at aktiviteten vil ta seg opp til våren, heter det blant annet. Og det vises til en stabil oljepris godt over 50 dollar fatet, gjennomsnittsnivået for at oljeselskapene skal kunne tjene penger så vel på nye som gamle felt.

Et varkso

På bakgrunn av de lave ratene som de siste par årene er oppnådd i markedet, ropes det for øvrig et lite varsko fra meglerbordet i fjerde etasje i Sjøfartsbygget i Haugesund.

– Lave rater er en fordel for befrakterne på kort sikt, men det vil på lengre sikt påvirke tilgangen på kvalitetstonnasje, kvalitetsoperasjoner og mest sannsynlig også sikkerheten i operasjonene, skriver R. G. Hagland.

Vil det gode vinne?

Så vil det gode vinne til slutt? At markedet tar seg opp, at offshorerederiene overlever og at kvaliteten på maritime operasjoner offshore fortsetter å forbedres slik vi har sett gjennom mange tiår offshore?

Du kan gjøre deg opp din egen oppfatning ved å lese hele rapporten her: R.G.Hagland AS December 2017.

(Tekst og foto SMe)