Fritaket for CO2-avgift på gassfremdrift i skipsfarten bortfaller

Publisert 23. November, 2017

Terje Halleland

Forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KRF ble sluttført onsdag kveld uten at miljøvennlig gassfremdrift i skipsfarten har fått en forlengelse av fritaket for CO2 avgift. Terje Halleland arbeider videre i Energi og miljø.

Både Terje Halleland (FrP) og Liv Kari Eskeland (H) sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og har engasjert seg i saken om bortfall av fritak for CO2-avgift på gassfremdrift i skipsfarten. Hege Haukeland Liadal (AP) sitter i samme komiteen, men har vært opptatt i FN i New York denne høsten.

Terje Halleland sier til Maritimt Forum at han ikke er fornøyd med bortfallet av fritaket for CO2-avgift på LPG og naturgass som drivstoff i innenriks skipsfart og for offshorefartøy, og at han arbeider videre med dette i Energi- og miljøkomiteen før avgivelse av innstilling.

En rekke næringsorgansiasjoner, herunder Maritimt Forum, har pekt på at å fjerne fritaket for bruk av naturgass og LPG i innenriks skipsfart og for offshorefartøy kan virke negativt på miljø og bidra til økte utslipp.

Styret i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland behandlet saken like forut for at budsjettforliket ble presentert onsdag kveld og beklaget sterkt utfallet saken allerede på det tidspunktet syntes å få.

(Tekst og foto SMe)