Fortsatt fritak for CO2-avgift på LNG høyt på agendaen

Publisert 12. February, 2018

På Haugesundkonferansen ble høstens bortfall av fritak for CO2 -avgift på naturgass som fremdriftsmiddel i skipsfarten heftig diskutert.

Liv Kari Eskeland (H) og Terje Halleland (FrP) på Haugesundkonferansen 2018.

– Vi må se hva som virker og ikke drive symbolpolitikk, sa blant annet Terje Halleland som sitter i energi- og miljøkomiteen for FrP på Stortinget. Bakgrunnen var at man i statsbudsjettet for 2018 har fjernet fritaket for CO2-avgift på gassfremdrift i norsk skipsfart, til heftige protester fra maritim næring, og således hopper like over i en forventning om nullutslipp før det teknologiske grunnlaget er tilstede samtidig som gassfremdrift er langt mer mer miljøvennlig enn diesel og olje. Halleland har etterspurt en konsekvensutdtredning fra næringen av bortfallet av fritaket.

Bortfallet av fritaket for CO2-avgift på LNG og LPG ble for øvrig berørt av en rekke innledere på Haugesundkonferansen.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget var representert på Haugesundkonferansen med tre stortingspolitikere fra Haugalandet og Sunnhordland. Foruten Halleland deltok Liv Kari Eskeland (H) og Hege Haukeland Liadal (Ap) i en paneldebatt som handlet om mer enn CO2-avgiften på gassfremdrift.

Liv Kari Eskeland har vært ordfører på Stord med stort innslag av offshorerettet næringsliv. Etter et halvt år på Stortinget sitter hun med en følelse av at det snakkes for lite om olje og gass på Løvebakken selv om havnæringene samlet sett har fått mye oppmerksomhet. Hun trakk frem det viktige arbeidet for en mer miljøvennlig skipsfart som gjøres i NCE Maritime CleanTech. Klyngen har hovedkontoret sitt på Stord.

Hege Haukeland Liadal poengterte at hun foruten spørsmålet om LNG hadde oppfattet overføring av last fra veg til kjøl som et hovedbudskap på konferansen.

(Tekst og foto SMe)