Første kvartalsresultat fra Solstad Farstad

Publisert 10. November, 2017

CFO Anders Hall Jomaas og CEO Lars Peder Solstad presenterte kvartalsrapporten. Foto Solstad Farstad

CEO Lars Peder Solstad og CFO Anders Hall Jomaas la i forrige uke frem Solstad Farstads første kvartalsresultat som fusjonert selskap. Underskuddet ble 372 millioner kroner etter skatt, men nye planer vekket nysgjerrighet.

Like etter resultatfremleggelsen var aksjekursen ned nær 5 prosent, men tok seg opp utover dagen til pluss 3 prosent. Det kan bety at markedet vurderte driften som god, til tross for tap, og fremtidsutsiktene de samme som forut for presentasjonen av tredjekvartalsrapporten. På den annen side kan også et kulepunkt på side 11 i Solstads og Jomaas sin presentasjon i Rederiforbundets lokaler ha hatt betydning. Her heter det at Solstad Farstad vurderer strategiske initiativ for et antall skip i flåten som vurderes å ha mindre strategisk betydning for rederiet i tiden fremover.

Med andre ord en utskilling av deler av flåten i et eget rederi. – Det er en del båter i selskapet som vi ikke definerer som kjerne. Det er ikke de båtene vi skal leve av når markedet kommer tilbake. De er ikke så gamle, men litt små. De båtene vurderer vi å spinne av og løfte ut av SolstadFarstad, sa Lars Peder Solstad til Dagens Næringsliv.

Rederiet har implementert en rekke kostnadskutt. Blant annet er landbasert personell blitt kuttet med 80 personer og kontorfunksjoner er blitt samlet. Også på sjøen er det gjort tilpasninger for å optimalisere utnyttelsen av mannskapene. I Rio, Singapore, Perth og Aberdeen er kontorer slått sammen. Dessuten er lånegjelden redusert med 1,8 milliarder kroner, fra nær 30 milliarder kroner til nær 28,2 milliarder. Målsettingen om kostnadskutt på fra 450 millioner kroner til 600 millioner opprettholdes.

Ordreboken for 4. kvartal oppgis i tredjekvartalspresentasjonen å være på 1 milliard kroner.

– Tenderaktiviteten øker jevnt, men ratene som oppnås er fremdeles lave. Rederiet forventer et svakt marked på kort sikt, men ser deretter en gradvis forbedring som følge av økte investeringer offshore, heter det i konsernledelsens presentasjon.

(Tekst SMe. Foto Solstad Farstad)