Foreslås som nye styremedlemmer i Solstad Farstad

Publisert 17. April, 2018

Harald Espedal

Valgkomiteen i Solstad Farstad har fremmet sitt forslag til valgene som skal gjøres på generalforsamlingen den 9. mai. Harald Espedal er dagens nyhet.

Styreleder Terje Vareberg har bedt om avløsning i styret. Harald Espedal foreslås innvalgt som nytt styremedlem. Det er styret selv som velger sin styreleder.

Espedal har en forhistorie som leder av Skagen Fondene og er styreleder i Lyse Group og Sandnes Sparebank. Han leder nå sitt eget investeringsselskap.

Om valgkomiteens innstilling følges av generalforsamlingen, vil styret bli seende slik ut etter den 9. mai:

Harald Espedal – Merete Haugli – Toril Eidesvik – Ellen Solstad – Frank Reite – Harald Thorstein

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto fra LinkedIn)