EU-millioner til offshore vindprosjekt

Publisert 25. June, 2018

Jens Christian Lindaas

Høgskulen på Vestlandet er bidragsyter i en søknad om midler til et prosjekt som skal se på effektiv fjerning av offshore vindparker. EU har tildelt prosjektet 4,7 millioner EURO.

Jens Christian Lindaas ved HVL campus Haugesund har vært sentral ved utarbeidelsen av søknaden. 178.000 EURO er satt av til HVL. Øvrige partnere befinner seg i Tyskland, Nederland, Skottland og Danmark.

Professor Marcus Bentin ved Hochschule Emden/Leer har tidligere presentert prosjektet i Haugesund. Den gangen kunne han fortelle at det var nær 4.000 vindturbiner offshore i EU.

– I henhold til lovverket må disse fjernes eller skiftes ut innen 20 år. I tyske farvann befinner de seg på relativt dypt vann, mellom 50 og 60 meter, langt fra kysten. Offshoreoperasjonene blir kostbare og må minimeres slik at mest mulig kan skje på land, sa Bentin. I tillegg pekte han på at det sammenlignet med i olje og gass er svært mange mindre enheter og at fartøy og utstyr vi har brukt når oljeinstallasjoner fjernes, kanskje ikke er tilpasset.

HVL har et nært samarbeid med den tyske høgskolen.

(Tekst og foto SMe)