En tysk skipsfartsby som Haugesund

Publisert 23. June, 2018

Hartmann Rederi holder til i denne bygningen i sentrum av Leer.

Leer har om lag like mange innbyggere som Haugesund, men flere skip i flåten. Den lille byen er Tysklands neste største skipsfartsby.

Høgskulen på Vestlandet og Hochschule Emden/Leer samarbeider om en mastergrad i maritime operasjoner. Første kull ble tatt opp høsten 2017, og nylig møttes styringskomiteen i Leer. I styringskomiteen er de to skolene representert med både ansatte og studenter. Dessuten har Rederiforeningen i Leer og Maritimt Forum hver sin representant.

Rederiforeningen i Leer ledes av Michael Ippich som også er adm. dir. i Hartmann Rederi, et av de største i Leer. Hartmann har nær 70 skip i flåten bestående hovedsakelig av gasstankere, container og bulk. Det er Ippich som sitter i styringskomiteen for de tyske næringsinteressene.

Rederiene i Leer kontrollerer en flåte på 600 skip mot de 284 skipene som er meldt inn i Haugesund Rederiforening. Om flåten er like mye verdt som den innmeldte i Haugesund, er likevel tvilsomt. Mange av skipene innmeldt i Haugesund Rederiforening er avanserte. De er forsikret for 89 milliarder kroner.

Den tyske handelsflåten består av 2.823 skip. Landets største skipsfartsby er Hamburg med nær 1.300 skip i flåten.

(Tekst og foto SMe)