Doktorgradsdisputas på sikkerhet ombord i offshoreskip

Publisert 11. October, 2017

Hilde Sandhåland

Hilde Sandhåland (HVL) disputerer torsdag 19. oktober 2017 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Safety on board offshore vessels: A study of shipboard factors and situation awareness».

Forskning fra flere industrier, inkludert den maritime, viser at tap av situasjonsbevissthet kan bidra til å forklare mange ulykker. Formålet med avhandlingen har vært å bidra til å forstå hvilke faktorer som påvirker navigatørens evne til å etablere god situasjonsbevissthet i daglige operasjoner. Avhandlingen består av tre delarbeider som på hver sin måte bidrar til dette formålet.

Det første delarbeidet er en studie av et utvalg uønskede hendelser i den maritime industrien. Resultatene fra denne studien viste at tap av situasjonsbevissthet hadde vært en viktig faktor i hendelsesforløpene. Resultatene viste videre at mangelfull planlegging av operasjonen, kommunikasjonsfeil, forstyrrende elementer, uhensiktsmessig design og mangelfull trening var de mest vanlige årsakene til tap av situasjonsbevissthet.

Det andre delarbeidet er en feltstudie om bord på et utvalg offshorefartøy. Formålet med denne studien var å undersøke rutiner for planlegging, kommunikasjon og håndtering av forstyrrende elementer samt å diskutere hvordan disse rutinene kan tenkes å påvirke navigatørenes evne til situasjonsbevissthet.

Det tredje delarbeidet er en spørreskjemaundersøkelse fra et utvalg offshorefartøy. Resultatene fra denne studien viser blant annet at kapteinens lederstil har betydning for mannskapets evne til å etablere og vedlikeholde situasjonsbevissthet i daglige operasjoner.

Gjennom å peke på faktorer som påvirker mannskapets evne til å etablere situasjonsbevissthet vil avhandlingen ha praktisk relevans for sikkerhetsarbeidet i den maritime industrien.

Hilde Sandhåland har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Hun har vært stipendiat ved Det psykologiske fakultetet, Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Helle Oltedal (HVL), Jarle Eid (UiB) og Sigurd Hystad (UiB).

Sandhåland er nå ansatt som høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

(Pressemelding fra Universitetet i Bergen)