DNV GL: Kraftig nedgang i olje fra 2030-tallet

Publisert 5. February, 2018

En av hovedkonklusjonene i DNV GL sin “Maritime Forecast to 2050”, som ble presentert for Maritimt Forums medlemmer nylig, er en kraftig nedgang i etterspørselen etter olje fra 2030-tallet og utover.

Over 40 deltakere var med på den maritime nettverkssamlingen i Stavanger ultimo januar. Maritimt Forum Stavangerregionen og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland stod som arrangører.

Sverre Alvik i DNV GL presenterte fremtidsscenariene. Han understreket at selv om fossil energi blir mindre viktig, så forsvinner ikke disse energikildene med det første.

– Hydrokarboner vil fortsatt stå for til sammen 44 prosent av energimiksen globalt i 2050, ned fra 53 prosent i dag. Men dette skyldes særlig en vekst i forbruket av gass frem til 2035. I 2050 vil oljeproduksjonen offshore, hvor Norge er en viktig aktør, ha halvert seg fra dagens 30 millioner fat per dag, skriver DNV GL i rapporten.

Vind- og solenergi vil dekke henholdsvis 14 prosent og 13 prosent av verdens totale energibehov.

– Mens kull og olje vil falle som andel av det totale energiforbruket, vil naturgass passere kull allerede i 2019, og fra 2034 til 2050 vil gass være verdens største energikilde, predikerer DNV GL.

Hva angår sjøtransporten, mener DNV GL at etterspørselen vil øke med 60 prosent frem til 2050. Veksten blir størst i Asia. Innenfor de ulike transportsegmentene tror man blant annet på kontinuerlig vekst i gasstransporten til sjøs. Samtidig fremholder DNV GL at en stor vekst innenfor offshore vind og havbruk vil åpne nye markeder for offshorerederiene.

Men de som måtte tro at sjøtransporten er på rask vei til å bli elektrifisert, har grunn til å bli skuffet. I dag går 99 prosent av alle skip på olje. Med ulik fordeling på deep sea og short sea predikerer DNV GL at 47 prosent går på olje i 2050, 32 prosent på LNG og 18 prosent på biogass. Kun 3 prosent av verdensflåten vil være elektrifisert i 2050, tror DNV GL.

(Tekst FSo og SMe. Foto FSo)