Det maritime Norge samlet til programarbeid

Publisert 8. September, 2018

Siden 1993 har Haugesundkonferansen satt Haugalandet på det maritime norgeskartet. Sjøfartsnasjon og region har gode maritime medhjelpere.

Programmøte i Haugesundkonferansen. F.v. Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Frode Sund (NHO Sjøfart), Jon Ervik (Kystverket), Anne Jorunn Møkster (Møkster Shipping), Kjell Røang (observatør for Forskningsrådet), Ada Jakobsen (NCL), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Siri Meling (Fiskeridirektoratet), Sverre Meling jr. (Maritimt Forum), Tor Arne Borge (Kystrederiene), Dag Inge Århus (Sjøfartsdirektoratet), Thomas Wedervang (Forsvarsmateriell), Jahn Cato Bakken (Sjømannsforbundet) og Jørn Prangerød (Fellesforbundet). Amund Drønen Ringdal fra Rederiforbundet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Haugesundkonferansen har gjennom sin 25 år lange historie alltid blitt arrangert i februar. Slik blir det også i februar 2019. Nylig var programkomiteen samlet til programmøte hos NHO Sjøfart på Majorstua i Oslo.

Det tegnet seg da et bilde hvor globale handelspolitiske forhold, nye godstrømmer, aquashipping, digital maritim kompetanse og grønn skipsfart kan bli tydelige innslag.

(Tekst og foto SMe)