AOF med gratis fagskole i veiledning av lærlinger

Publisert 15. May, 2018

Lærlingene er bedriftens fremtid, men ivaretas opplæringen deres godt nok i bedriftene? Det kan uansett bøtes på dersom instruktørene selv får bedre opplæring.

Tone Robberstad

– Det er første gang vi har fått offentlig finansiering til et slikt tilbud, sier senior kompetanserådgiver i AOF Haugalandet. Hun viser til at AOF fra den 6. september har gående en fagskole på kveldstid i veiledning av lærlinger. Undervisningen løper frem til den 20. juni 2019.

– Det legges opp til fem undervisningskvelder hver måned med undervisning fra klokka 17.00 til 21.00. Etter endt utdanning blir man godskrevet 30 fagskolepoeng, forklarer Robberstad.

Hun føyer til at studentene får innsikt i alt fra lover og forskrifter som regulerer lærlingeordningen til kommunikasjons- og veiledningsmetoder.

– Lærlingene kommer til bedriftene med ulik bagasje. Den som har ansvaret i bedriften for oppfølgingen av dem, har et stort ansvar og møter ulike utfordringer. Fagskolen forbereder dem på dette, sier Tone Robberstad.

Fagskolen vil ha plass til 20 deltakere.

– Vi tror det blir god etterspørsel om plass, så her er det bare å snu seg rundt, smiler Robberstad.

Tone Robberstad kan kontaktes for nærmere informasjon på telefon 52 70 90 04 / 917 55 798 / tone.robberstad@aof.no , eller du kan benytte deg av denne lenken for både informasjon og påmelding.

(Tekst og foto SMe)