Aasen Shipping kjøper to nye skip

Publisert 25. September, 2014

M/V Aasfjord og M/V Aastun er to like skip.

M/V Aasfjord og M/V Aastun er to like skip.

Aasen Shipping i Mosterhamn har overtatt et nytt skip. Om kort tid kommer enda ett. Flåten vil da bestå av åtte egne skip samt noen skip som befraktes for andre eiere.

Begge de to nye skipene Aasen Shipping nå har gått til anskaffelse av er bygget i Nederland i 2006. De vil bli bygget om til selvlossere og kommer i virksomhet fra november i år. Det er ikke dagligdags kost at nærskipsfartsrederier går til anskaffelse av så moderne tonnasje. – Vi får en kostnadseffektiv og miljøvennlig flåte som sikrer tilbudet vårt til kundene og gir oss høy fleksibilitet, sier Hans Martin Torkelsen som er adm. dir. og eier i Aasen Shipping.

De to nye skipene skal hete M/V Aastun og M/V Aasfjord. Begge måler 6.800 dødvekttonn. Aasen Shipping driver egen befraktning gjennom datterselskapet Aasen Chartering.