320 millioner i skatt fra Karmsund Havn

Publisert 24. June, 2018

Virksomhet i og i tilknytning til Karmsund Havn gir samfunnsfellesskapet 320 millioner kroner i skatteinntekter årlig.

Fra containerhavnen på Husøy.

Dette fremkommer i ringvirkningsanalysen som nylig ble lagt frem.

Den samlede skatteinngangen utgjør 11 prosent av skattegrunnlaget i de seks eierkommunene.

3.078 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til havnen. Disse arbeidsplassene er i virksomheter som tilsammen omsetter for nær 7 milliarder kroner årlig. Til sammenligning var samlet antall ansatte i den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland i følge Maritim Rapport 2018 16.001, og samlet omsetning i klyngen var 40,3 milliarder kroner.

I analysen heter det blant annet at en havn som Karmsund Havn er en virksomhetsklynge og dynamo for utvikling og vekst.

(Tekst og foto SMe)