Aktuelt

Maritimt Forum kjører LNG i RNB

En hovedsak for Maritimt Forum under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, er å få reversert bortfallet av fritaket for CO2-avgift på gassfremdrift i skipsfarten.

LES MER »

Nytt skritt tatt på veg mot fiskerihamn

Kommunestyret i Bømlo vedtok nyleg å stå som formell søkjar om å få forskottere seinare statleg løyving for realisering av Langevåg fiskerihamn.

LES MER »

Klynga på Rubbestadneset veks

Norwegian Marine & Energy Complex (NMEC), med kontorstad på Rubbestadneset, veks. Fleire verksemder på Bømlo sluttar seg til.

LES MER »

Ny styreleder i Solstad

Etter generalforsamlingen den 9. mai hvor Harald Espedal ble valgt inn i styret til Solstad Farstad, ble han av styret valgt til styreleder.

LES MER »