Aktuelt

Sjømannsforbundet inn i Nye Folkets Hus

Etter at Arbeiderens Økonomiske Fellesorganisasjon solgte "Gamle" Folkets Hus er fagbevegelsen nå på plass i "Nye" Folkets Hus etter ti år som leietaker.

LES MER »

Snakket maritimt for nyetablering med profilert NASA forsker

I regi av Haugaland Vekst presenterte Maritimt Forum den maritime klyngen for dr. Jonathan Trent og hans Omega Global Initiativ. I morgen holder han foredrag i anledning regionenes storsatsing "Norwegian Clean Energy Cluster".

LES MER »

To lokale spann i spann

Wärtsilä har signert kontrakt med Eidesvik Offshore om installering av et hybridsystem med batterier om bord på fartøyet Viking Princess.

LES MER »

Håkon Sandvold inn som ny styreleder

Etter utfordringer det siste året, begynner ting å falle på plass for HR Sandvold. Samtidig kommer Håkon Sandvold inn som arbeidene styreleder og forretningsutvikler.

LES MER »

Otech dykkersertifisert av IMCA

Otech Group er som det andre dykkerselskapet i Norge blitt sertifisert av International Marine Contractors Association (IMCA).

LES MER »

Frederik W. Mohn inn på DOF-laget

Under DOF ASA sin generalforsamling den 24. mai, ble Frederik W. Mohn valgt inn som styremedlem. Fra i fjor har han sittet på en betydelig eierandel.

LES MER »

Første av tre levert til Østensjø

Østensjø Rederi har nylig tatt levering av den første av tre taubåter for kontrakten rederiet vant med Statoil på Melkøyaterminalen ved Hammerfest med kontraktsvirkning fra den 1. mars i år.

LES MER »

Subsea Operations Conference 2017

Go deep into operational knowledge and understanding of markets with Subsea Operations Conference in August during the tradjazz festival in Haugesund. We will make subsea great again. By including, not excluding!

LES MER »

Ber om støtte til forslag fra KRF

Maritimt Forum sør og nord for Boknafjorden ber lokale representanter om å støtte KRF sitt forslag i Stortinget om konkurransen på norsk sokkel.

LES MER »

Flere kontrakter til Solstad

Solstad Offshore har kunnet vise til en del kontraktsinngåelser den siste tiden. Siste er for for fire forsyningsskip.

LES MER »