Aktuelt

Se nøye på dette bildet!

Det viser fire norskkontrollerte skip side ved side. Ett fra Haugesund. Alle i Egypt.

LES MER »

Eidesvik Offshore øker i skip

Rederiet i Langevåg tar 50 prosent eierandel i fem seismikkskip hos det franske seismikkselskapet CGG mot reduksjon i rater. Samtidig etableres det en ny skipseiende struktur.

LES MER »