Aktuelt

Statsråden mottok grunnlagsdokumentet for NTP

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i dag grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018 til 2029. Dokumentet tar opp tre tilskuddsordninger for å sikre overføring av last fra veg til sjø.

LES MER »

Sjøforsvar og sivil skipsfart som hånd i hanske

800 millioner kroner er i år satt av til vedlikehold og oppgradering av Sjøforsvarets flåte hvorav 70 prosent vil gå til sivile verft og leverandører. Dette er bare ett eksempel på at Sjøforsvaret har fellesinteresser med den maritime næringen.

LES MER »

Forsikret for mer enn noensinne

Kaskoforsikringverdien av flåten innmeldt i Haugesund Rederiforening beløper seg til 68 milliarder kroner. Det er mer enn noen gang tidligere.

LES MER »

Sterkere aksjemarkeder når middelklassen vokser

Dersom den globale middelklassen vokser, vil det påvirke aksjemarkedene. Dette sa Hilde Jenssen i Skagen Fondene til medlemmene i Maritimt Forum. Men hva mer kan maritim næring trekke ut av dette?

LES MER »

Nedskrivninger gav milliardunderskudd i Solstad

Av et underskudd i Solstad Offshore på NOK 1.561 mill. i 2015 utgjør nedskrevne verdier på skipene 1.346 mill. Motsatt var kontantstrømmen fra driften på NOK 1.555 mill. Rederiet har med andre ord god drift.

LES MER »

På Sølvberget i samling med DSD

I første halvdel av 1600-tallet var det visstnok noen franskmenn som lette etter sølv på Sølvberget i Stavanger. De fant ingenting, men det gjorde medlemmene i Maritim Forum i møte med DSD.

LES MER »

Erik Tønnes to oljeparadigmer

På Haugesundkonferansen snakket Erik Tønne om to oljeparadigmer. De som mener oljeprisen vil forbli lav lenge, og de som mener den lave oljeprisen skyldes et midlertidig gap mellom tilbud og etterspørsel. Tønne valgte side.

LES MER »