Kjetil Ramstad begynner hos Solstad

Kjetil Ramstad, tidligere finansdirektør i DeepOcean i ti år, og for en kort periode i DeepWell, ankrer opp hos Solstad Farstad.

LES MER »

Reduserer oppdrettsavfallet

Aquaculture by Sandtorv-Haugesund har utviklet en helt ny måte å tørke avfallet fra oppdrettsanleggene på. Med fokus på landbaserte anlegg har selskapet utviklet en tørkemetode som reduserer avfallet med opp til 96%.

LES MER »

DeepOcean åpner offshorebase i Blyth

Med ny offshore service base i Nordøst-England styrker DeepOcean sin tilstedeværelse på britisk sektor i Nordsjøen.

LES MER »

Får fornyet tillit

DeepOcean har gitt Saga Subsea fornyet tillit når de to haugesundselskapene har inngått en ny to-årig rammeavtale.

LES MER »

Vil ha marin- og IT-teknisk utdanning

Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum har i en uttalelse gitt sin fulle støtte når HVL søker Markom2020 om midler til et forprosjekt om marin- og IT-teknisk bachelorutdanning.

LES MER »

Nyhetsbrev

Sosiale medier